Otomasyon

Elektrik Pano Otomasyonu

Elektrik Pano Otomasyonu

Pano içerisinde bulunan sigortaların kontrolü arayüz üzerinden sağlanabilmektedir.

Elektrik pano otomasyon modülü sayesinde ortam denetleme sistemine şebeke ve UPS tarafından sağlanan elektriğin akım, voltaj enerji tüketimi ve güç değerlerinin ölçüm sonuçları ayrı ayrı gönderilmektedir.

Pano üzerine konumlandırılan HMI ekran üzerinden de kontrol sağlanabilmektedir.

Kullanıcı istenildiği durumlara göre sigortaları açıp kapatabilmektedir. Sistem raporlama sayesinde geriye dönük hangi tarihte hangi kullanıcının hangi sistemi açıp kapattığını raporlamak mümkündür. Uzaktan yönetilebilen bu sistem aracılığı ile ani aksiyonlar alınabilmektedir.

İlgili Görseller